Inschrijvingsformulier Speelbal 2021-2022


Gegevens kind
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
   
   
   
   
   
Gegevens ouders
   
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Deelname seizoen 2021/2022
   
   
   
   
Gegevens ten behoeve van automatische incasso
   
 
   
 
Opmerkingen/allergieën/medische indicaties
   
Ondertekening
  Door het inschrijfformulier in te vullen en op de "verzendknop" te drukken voor elektronische verzending: 1) geeft u toestemming voor automatische incasso van de contributie voor de aangemelde persoon en 2) verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het huishoudelijk regelement van AH&BC en de door AH&BC gehanteerde privacyregels zoals deze zijn opgenomen in de Privacyverklaring op de website van AH&BC (o.a. akkoord zijn met gefotografeerd en gefilmd worden voor publicatie op onze website en/of social media) 

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.